Update of the visual reconstruction of the most sacred space in Tibet : Jokhang through the eyes of the first Czechoslovak visitors

Název česky Aktualizace vizuální rekonstrukce nejposvátnějšího prostoru v Tibetu : Džokhang očima československých návštěvníků Tibetu
Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Je možné dnes za pomocí archivního vizuálního materiálu (fotografií a filmů) a textů (publikované i nepublikované písemné záznamy) aktualizovat vizuální podobu lhaského Džokhangu, přesněji řečeno jeho hlavního chrámu Velkého Buddhy? Je možné tímto způsobem podrobně popsat interiéry přilehlých kaplí (lhakhang) dedikovaných různým postavám tibetského buddhistického panteonu? A takto doplnit jedinou dosud uskutečněnou vizuální rekonstrukci interiérů, kterou zrealizoval Hugh Richardson se svými tibetskými spolupracovníky v roce 1977? Odpověď je kladná a je tomu tak proto, že jsou k dispozici nové archivní materiály v České republice, které byly doposud pouze částečně a nesystematicky publikované. Množství těchto archivních zdrojů teprve čeká na své odborné zpracování a využití, například v inovované vizuální rekonstrukci Džokhangu. Českoslovenští návštěvníci Tibetu v padesátých letech, jako byli Vladimír Sís a Josef Vaniš, ale také Karel Beba a Augustin Palát, si zaslouží, aby jejich práce došla mezinárodnímu ocenění. Samozřejmě, že jejich dokumentační postupy v interiérech Džokhangu neodpovídaly dnešním standardům terénní obrazové dokumentace, ale to jim vytýkat nelze. Cílem jejich návštěvy Tibetu nebylo vědecky bádat v oblasti sakrální architektury. Pracovali v obtížných podmínkách, že je vlastně překvapivé, jak skvělých výsledků dosáhli. Bude potřeba ještě do detailu prozkoumat další archivy našich cestovatelů do Tibetu v té době, ale nelze asi očekávat žádná velká překvapení v tomto směru. Příspěvek bude na konkrétních příkladech dokladovat, jakým způsobem obohacují vizuální a textové zdroje zmíněných československých cestovatelů do Tibetu poznání chrámu Džokhang.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.