Informace o projektu
Víra a tradice po rozpadu jistot modernity: K antropologii a historiografii po postkolonialismu a postmoderně (VITRAROM)

Kód projektu
MUNI/A/1377/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt reaguje na rozpad jistot a legitimizačních rámců modernity, který se projevuje komplexní společenskou a politickou krizí postihující sociální soudržnosti, globální mocenské rovnováhy i narušení environmentálních podmínek života v antropocenu. Projekt tuto krizi artikuluje primárně jako krizi diplomacie sdíleného světa, jež vede k ustavení postpravdivostních společností nedůvěry, která klade zásadní výzvy samotnému lidskému soužití a jeho (politické) organizaci, ale i společenským vědám, jež by tuto krizi měly nejen reflektovat, ale srozumitelnou, důvěryhodnou a dobře fundovanou reflexí též napomáhat jejímu překonání pomocí demokraticky založené diplomacie. Jakožto religionisté orientovaní na výzkum fungování tradice v moderních a historických kontextech a dlouhodobě reflektující kontakty Západu a Východu se zaměřujeme na otázky spojené s rozpadem a rekonstrukcí tradic v souvislostech s formováním kolektivních identit, mocenských vztahů a právě vyjednáváním sociálně sdíleného světa. Výzkum zahrnuje jak rovinu empirickou, tak i reflexi role vědy - antropologie a historie - a jejích teoretických a metodologických nástrojů k výzkumu našich transformujících se společností.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.