Podoba starší zástavby vsi Sedliště nejen na příkladu domkářské usedlosti čp. 1 : K problematice zkoumání lidového domu

Autoři

KOUDELOVÁ Jana NITRA Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Muzeum vivum : Časopis českých muzeí v přírodě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www plná verze výsledku
Klíčová slova vernacular architecture; monument care; timbered building; methodology; Frýdek-Místek district
Popis Příspěvek se zabývá charakterem starší zástavby lánové vsi Sedliště (okres Frýdek-Místek), která se do současnosti dochovala jen poskrovnu. Podoba zejména roubených obytných staveb, z nichž řada již zanikla, je představena na základě studia archivních pramenů a především výsledků výzkumů lidového stavitelství, jež na území Sedlišť prováděli etnografové, architekti i památkáři. Hlavní pozornost je zde věnována jednomu ze zachovaných hmotných dokladů starší zástavby v Sedlištích – roubenému domu čp. 1. Vyhodnocením archivního, terénního a dendrochronologického průzkumu byl nastíněn stavebněhistorický vývoj uváděného domkářského stavení od druhé poloviny 18. až do druhé poloviny 20. století. Právě zkoumání domu čp. 1 nás přimělo formulovat staronové otázky spjaté přímo s výstavbou venkovského obydlí. Ty mohou být uspokojivě zodpovězeny, bude-li se pokračovat v bádání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.