Téma barokní mystiky v odborných textech Antonína Škarky

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tématem barokní mystiky se Antonín Škarka zabýval opakovaně, jak ve své monografii týkající se Michnova básnického díla (München, 1968, Praha, 1985; předtím v michnovské studii z roku 1967), tak, a to nejpodrobněji, ve své studii Erós v duchovní písni českého baroka (1968). Cílem příspěvku je ukázat na další nuance v rámci tématu, konkrétně na výběru z různých typů homiletické tvorby i kramářských písní na oslavu světců. V případě homiletické tvorby shrnujeme dosavadní původní bádání zejména na příkladu textů Karla Račína, Michala Pelišota, Františka Matouše Kruma a tzv. žďárských kázání. Odlišný fenomén kramářské písně v analýze zkoumaného jevu doplňujeme a v závěrečné komparaci s homiletickými texty základní odlišnosti vyhodnocujeme.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.