Četbou proti ageismu : kniha jako prostředek při změně postojů dětí vůči stáří

Autoři

SCHOTTL Radim

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2022/07/Gramotnost_01_2022_Schottl.pdf
Klíčová slova book; reading; fiction; empathy; altruism; attitudes; prejudices; ageism; old age
Popis V tomto textu řešíme otázku, zda četba vybrané dětské literatury může mít u dětí vliv na změnu jejich postojů, mírnění negativních předsudků a stereotypního vnímání v oblasti společensky významných sociálních témat, jako je například ageismus a zda vliv knihy může vést až k altruismu. Studie systematicky provází procesy a jevy v průběhu četby, přičemž se postupně zaměřuje na dětského čtenáře a literaturu pro děti a mládež. Ageismus byl vybrán záměrně jakožto v současnosti stále více diskutované téma a také jako zajímavý problém k výzkumu, který na tuto studii navazuje v rámci disertační práce. Autor při představování jednotlivých témat, jejich analýze a vytváření závěrů, vychází především z výsledků publikovaných v zahraničí. Výsledky naznačují, že práce s literaturou pozitivně ovlivňuje postoje vůči stáří. Na úspěšnosti tohoto procesu závisí řada faktorů, přičemž mezi nejvýznamnější faktory patří věk a charakteristika literárního (hlavního) hrdiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.