What we can learn from each other : The hypothesis of the subsistence strategy evolution from Mesolithic to Neolithic in Moravia

Název česky Co se lze vzájemně naučit? : Hypotézy o vývoji subsistenční strategie na Moravě mezi mezolitem a neolitem
Autoři

MALÍŠKOVÁ Johana BEDÁŇOVÁ Alžběta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Při studiu subsistenčních strategií prvních moravských zemědělců tak můžeme jako jedno z východisek použít i informace o charakteru obživy v předchpzím období, v mezolitu. Morava bohužel nepatří k územím s příliš rozvinutým stavem bádání o období mezolitu. Základem našeho výzkumu se staly převážně publikované a nové absolutní údaje, které porovnáváme s relativní chronologií. Model vytváříme pomocí GIS, abychom náš průzkum a zjištění umístili do užšího a širšího geografického kontextu. komunity a jejich vzájemné vztahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.