DIALOGICKÉ VYUČOVÁNÍ: DOPADY INTERVENČNÍ STUDIE NA PARTICIPACI ŽÁKŮ VE VÝUCE

Logo poskytovatele
Autoři

SEDLÁČEK Martin ŠEĎOVÁ Klára ŠVAŘÍČEK Roman ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku prezentujeme výsledky studie založené na experimentálním designu. Cílem intervence je u žáků šestých tříd ZŠ zavést do hodin literatury prvky dialogického vyučování. Ověřujeme přitom, zda je možné zvyšovat participaci na výuce u všech žáků, tj. od komunikačně aktivních po tiché. Sledujeme změny jak z hlediska kvantity, tak i kvality žákovských promluv na individuální i třídní úrovni. Datový vzorek tvoří šest experimentálních a šest kontrolních tříd. Pozornost věnujeme také otázce, do jaké míry je žákovská participace ve výuce (a případně také její změna) vysvětlitelná komunikačním chováním učitelů a charakteristikami žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.