Культурно-семиотическая направленность научных взглядов Романа Якобсона

Název česky Kulturně-sémiotická orientace vědeckých názorů Romana Jakobsona
Autoři

CHEREPANOVA Anastasiia

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference TAMTE BRZEGI LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ: idee, poetyka, konteksty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9913485867505606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=en&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-66812-37-6&sortby=date_d&face
Klíčová slova Roman Jakobson; semiotics; theory of communication; Prague Linguistic Circle.
Přiložené soubory
Popis Článek pojednává o myšlenkách Romana Jacobsona, které sehrály důležitou roli ve vývoji filologie. Zkoumá se jejich kulturní a sémiotická orientace. Vědecký životopis vědce zdůrazňuje význam československého období a účast na činnosti Pražského lingvistického kroužku. Důraz je kladen na ty oblasti vědecké činnosti vědce, které přesahují rámec samotné lingvistiky: sémiotiku as ní spojenou teorii komunikace a teorii překladu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.