„Dietoví poradci“ – Nová laboratoř pro analýzu stabilních izotopů: koncept, metody, data

Autoři

KLONTZA Věra SCHMIDTOVÁ Dominika VYSKOČILOVÁ Gabriela NEVES FERNANDES Luis Ricardo

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V archeologii se již několik desetiletí využívá analýza stabilních izotopů lehkých prvků, zejména k rekonstrukci složení stravy zemřelého jedince a rekonstrukci jeho mobility během života. Díky stále většímu množství publikovaných dat, která jsou volně k dispozici díky open-access databázím, lze pokládat a studovat i širší otázky sledující historické, ekonomické nebo klimatické změny v daném období a daných společnostech. Cílem příspěvku je prezentovat Laboratoř pro analýzu stabilních izotopů, která vznikla na Masarykově univerzitě (Ústav archeologie a muzeologie, odd. klasické archeologie, Ústav chemie) pod záštitou Institutu geoantropologie Maxe Plancka. Představíme náš koncept kombinující vědecko-výzkumné a komerční aktivity a metody jež aplikujeme k jejich dosažení výsledků. Disponujeme nejen potřebným technickým zázemím, know-how, ale hlavně týmem, který dokáže realizovat celý proces od strategie výběru vzorků, jejich odběr až po analýzu, vyhodnocení, interpretaci a publikaci výsledků. Naším záměrem je zjednodušit dostupnost metod a jejích výstupů, co největšímu počtu archeologů, antropologů a odborným institucím v České republice a okolí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.