Digital Archives as Research Infrastructure of the Future

Název česky Digitální archivy jako výzkumná infrastruktura budoucnosti
Autoři

LORENZ Michal KONEČNÝ Michal

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Informatica Pragensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://aip.vse.cz/artkey/aip-202302-0008_digital-archives-as-research-infrastructure-of-the-future.php
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aip.219
Klíčová slova Artificial intelligence; Digital curation; Humanities; Knowledge; Scientific research
Popis Zatímco se ve vědě prosazuje nové paradigma vědeckého výzkumu opírající se o datová centra a výzkumné infrastruktury a v kyberprostoru roste konvergence mezi infrastrukturami i vědními doménami, výraznou roli v dynamice produkce vědění obecně a osvojování postupů vědy založené na intenzivním výzkumu dat konkrétně hrají epistemické kultury, které jsou obzvláště v některých oborech konzervativní. V předložené studii se zaměřujeme na proměny vědecké komunikace perspektivou digitálního kurátorství výzkumných dat v humanitních vědách, které k těmto konzervativním epistemickým kulturám rozhodně patří. Cílem příspěvku je prozkoumat perspektivy vývoje kurátorství dat v kontextu proměny vědecké komunikace a výzkumné infrastruktury humanitních věd, konkrétně statických archivů na živé, neustále obohacované datové archivy podporované nástroji umělé inteligence. K prozkoumání této perspektivy jsme zvolili kormě analýzy samotných praktik datového kurátorství srovnání vědecké komunikace humanitních věd a vysokoenergetické fyziky. Identifikované rozdíly dále tematizujeme v oblasti virtuálních výzkumných prostředí, které mohou pomoci humanitním badatelům využívat potenciálu výzkumných infrastruktur pro intenzivní datový výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.