Doprava a obchod se dřevem v předhusitských Čechách a Praze

Autoři

JAN Libor

Rok publikování 2024
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Doprava dřeva formou vorů do Prahy po řece Vltavě je doložena již k roku 1130 v privilegiu knížete Soběslava I. pro vyšehradskou kapitulu. V listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1226 pro doksanské premonstrátky se zase hovoří o plavení dřeva po řekách Labi a Ohři. Trh se dřevem reguloval 28. dubna 1316 český král Jan Lucemburský. Zásadní regulační zásah týkající se provozu na řece Vltavě učinil císař Karel IV. dne 3. srpna 1366. Vzal do ochrany svobodný obchod na Vltavě od Českých Budějovic do hlavního města království Prahy i do jiných měst země, což se podle informací pražského purkmistra a rady dálo již v době krále Václava I. (1230-1253). Karel také vystoupil proti neoprávněně vybíraným clům šlechtou v průběhu plavby a stanovil místa a výši královských cel. Zajímavé informace přinášejí prameny johanitské provenience, totiž vizitace z roku 1373, zlomek účtů pražské komendy u Panny Marie na konci mostu z 80 let 14. století a urbář téhož řádového domu z roku 1378. Jde zde o řádovou enklávu u řeky Vltavy s centrem ve Varvažově. Dvě z vesnic, které ležely nejblíže k řece, Zbonín a Nevězice, byly zatíženy zvláštními povinnostmi, které se týkaly kácení stromů, sestavování vorů a jejich plavení, na vlastní plavbě se pak podíleli také poddaní z Varvažova. Existují také doklady o vodní dopravě dřeva pro klášter benediktinů na Břevnově či pro premonstráty na Strahově.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.