Investiční potenciál uměleckých děl : případová studie

Autoři

HORNYCH Marcel SVOBODA František

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Sting
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.actasting.cz/2023/
Klíčová slova fine art auctions; investment; yield; repeat sales
Popis Tento článek si klade za cíl popsat a analyzovat fenomén investic do umění a kvantifikovat rizika s ním spojená. Nejprve se pokouší časově zařadit okamžik, kdy se umělecká díla poprvé stala předmětem ekonomické spekulace, a dochází k závěru, že fenomén investic do umění byl důsledkem kombinace svobody umělce a svobody trhu ve Francii na konci 19. století. Text poté zkoumá výnosnost investic do umění metodou opětovných prodejů na základě datasetu o opakovaných prodejích uměleckých děl v aukčním domě Sotheby´s v letech 1985-2022. Zkoumány jsou nejen průměrné výnosy u nejrychleji a nejpomaleji rostoucích segmentů trhu s uměním, ale také délka investičního horizontu, počet ziskových transakcí a srovnání průměrných výnosů s výnosy alternativních investic. Při srovnání se staršími studiemi zkoumaný trh vykazuje stabilní charakteristiky, většina investic na tomto trhu je ztrátová, přičemž mezi jednotlivými segmenty trhu sice existují rozdíly, ale jsou relativně malé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.