Dva ztracené lucemburské hroby

Autoři

OSTRÝ Ctibor VÁGNER Michal

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference Forum Brunense
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/114501086/Dva_ztracen%C3%A9_lucembursk%C3%A9_hroby?fbclid=IwAR22KcS8KsdMbZvvd9VnXl5XpzbSkgOzGR9h6ptLs7-XJe3JjFnrKQs6XzU
Klíčová slova Geophysics; Medieval History; Biography; Medieval Kinship; Church History; Burial Practices (Archaeology); Rituals; Emperor Sigismund (1368-1437); History of Moravia; Graves; Luxembourg; History of Oradea; Photogrammetry; History of Brno
Popis Příspěvek přibližuje výsledky z geofyzikálníko průzkumu v rumunské Oradei a v kostele svatého Tomáše v Brně, tedy z míst, které spojuje souvislost s lucemburskou dynastií 14. a 15. století. V Oradei byl pohřben císař Zikmund Lucemburský a u svatého Tomáše mimo jiné také moravský markrabě a Zikmundův strýc Jan Jindřich. Ani v jednom případě není známa přesná poloha hrobů těchto panovníků. Předkládaná studie shrnuje dosavadní výzkumy na obou lokalitách, poznatky z aktuálního výzkumu za pomocí pozemního georadaru a navrhuje další možné postupy výzkumu pro určení polohy obou "ztracených" hrobek. V případě Zikmunda Lucemburského se jako nadějný jeví archivní výzkum sledující neznámé ostatky zaslané do Vídně v roce 1755. V případě Jana Jindřicha by se budoucí výzkum měl zaměřit na prostor Mariánské kaple, tj. jedné z nejstarších částí kostela svatého Tomáše, která dosud nebyla systematicky prozkoumána.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.