Triviální vzdělávání moravských dívek (sonda do poměrů škol Brněnského kraje na konci 18. století)

Autoři

MACHÁŇOVÁ Veronika

Rok publikování 2024
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova girls’ education; school reports; Brno region; General School Ordinance; minor schools (Trivialschulen)
Popis Příspěvek je věnován triviálnímu vzdělávání dívek na Moravě na konci 18. století na příkladu Brněnského kraje. Roku 1774 byla tzv. Všeobecným školním řádem pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských dědičných zemích zavedena všeobecná školní docházka pro děti ve věku šesti až dvanácti let, která měla platit bez rozdílu pohlaví, stavu a náboženství. Vzdělání tak mělo být nově poskytováno nejen dívkám z privilegovaných vrstev, které v téže době bývaly již gramotné, ale také dívkám z nižších vrstev, včetně děvčat z venkovského prostředí. Ty měly získat elementární vzdělání na tzv. triviálních školách, které byly nejnižším stupněm elementárních škol v rámci pevného řádu organizace nižšího školství. Konkrétní představu o vzdělávání dívek, zejména o rozsahu jejich školní docházky do jednotlivých triviálních škol podávají školské fase ze zkoumaného období. Výzkum umožnil sledovat počty triviálních škol a rozvinutost sítě v kraji, dále pak sociální skladbu školou povinných žákyň a jejich plnění školní docházky. U docházky byly odhaleny jednak ovlivňující faktory, jednak rozdíly v rámci sledovaných skupin, ať už z hlediska náboženství, schopnosti platit či neplatit školné, nebo napříč sledovanými lokalitami. Podstatnou část pak představuje komparace stavu dívčího a chlapeckého vzdělávání na přelomu 80. a 90. let 18. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.