Příběhy umění v ulicích normalizačního Brna

Autoři

MRÁZOVÁ Martina

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Konferenční příspěvek se na příkladu dosud nepublikovaného „Generelu monumentální výzdoby města Brna“ věnuje proměnám veřejného prostoru normalizačního Brna a tendencím vnášet do stávající urbanistické struktury soudobé narativy a hodnoty prostřednictvím uměleckých děl. Generel, zaměřující se převážně na prostory v centru města, vypracoval v roce 1972 Projektový ústav českého svazu výrobních družstev pod vedením architekta Jana Dvořáka. Stanovil celkem 11 urbanisticky nejnaléhavějších lokalit, komunikací a křižovatek a navrhl jejich dotvoření monumentálními uměleckými díly různého charakteru. Konferenční příspěvek představuje Generel v kontextu úvah architekta Dvořáka o vztazích plastických děl a architektonického prostoru na konkrétním příkladu Moravského náměstí. Věnuje se vztahu ikonografie děl k historii míst, proměnám hodnot zadavatelů a souvislostem s dobovými výstavami sochařských děl ve veřejném prostoru. Příspěvek se dotýká také možností současných podob osazování uměleckých děl ve veřejném prostoru města Brna ve formě trvale umístěných děl i dočasných intervencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.