Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let.

Autoři

JELÍNEK Martin KLIMUSOVÁ Helena BLATNÝ Marek

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova intelligence; stability; development; developmental trends; typology
Popis Předkládaná studie se zabývá zkoumáním vývoje inteligence v rámci reanalýzy dat longitudinálního výzkumu Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí. Analyzována byla data z 8 měření čtyřmi různými inteligenčními testy v období 3 - 15 let věku dětí. Výzkumný soubor tvořilo 364 osob (181 chlapců a 183 dívek). Výsledky týkající se stability inteligenčních výkonů odpovídají poznatkům z předchozích výzkumů: úroveň stability je tím vyšší, čím je kratší interval mezi jednotlivými testy a čím je věk dítěte v období testování vyšší. V rámci studie jsme se pokusili o vytvoření typologie vývojových trendů. Pomocí shlukové analýzy bylo nalezeno řešení postupně pro 3, 4, 5 a 6 typů osob. Prezentováno je řešení pro 6 typů, vzhledem k tomu, že odráží nejen rozdíly v celkové úrovni inteligence, ale také v průběhu jejího vývoje. V průběhu vývoje byly zjištěny rozdíly mezi chlapci a dívkami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.