Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Psychická zátěž žáků a faktory optimální školní adaptace
Autoři

POLEDŇOVÁ Ivana STRÁNSKÁ Zdenka

Rok publikování 2005
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Ve výzkumu psychické zátěže jsme se pokusili analyzovat školní zátěž dětí z hlediska jejich subjektivního prožívání. Výzkum byl proveden u žáků základních škol ve věkovém rozmezí 9 15 let. Pomocí posuzování typických školních zátěžových situací jsme identifikovali základní kategorie psychické zátěže žáků ve škole a návrhem řešení jednotlivých zátěžových situací jsme zjišovali, jak žáci tuto zátěž zvládají. Z výzkumu vyplynulo, že nejvýznamnějším zdrojem psychické zátěže žáků ve škole je oblast školní výkonnosti a šikana a strach ze spolužáků. Potvrdila se naše hypotéza, že v situacích, které jsou vnímány jako ovlivnitelné, se projevuje spíše zvládání zameřené na problém - jako hlavní strategie zvládání zátěžových situací se objevily aktivní zvládnutí situace, strategie hledání sociální opory a snaha o změnu vlastní osobnosti. Ukázalo se dále, že zhoršený školní výkon maladaptovaných žáků často neodpovídá jejich intelektové kapacitě a že pro tyto žáky jsou rovněž typické nízká výkonová motivace, externalistické atribuce a snížené přijímání odpovědnosti za vlastní chování. Identifikace příčin maladaptace vedoucí k psychické zátěži a stresu nás vedla k úvahám o tom, jak modifikovat chování maladaptovaných žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.