Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

PŘIKRYL Radovan USTOHAL Libor KAŠPÁREK Tomáš KUČEROVÁ Hana SKOTÁKOVÁ Simona ČEŠKOVÁ Eva

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova treatment; negative symptoms; rTMS; schizophrenia
Popis Cílem práce bylo ověření, zda augmentace antipsychotik vysokofrekvenční stimulací levého prefrontálního kortexu v počtu 15 stimulačních sekcí bude účinná ve snížení závažnosti negativních příznaků schizofrenie v podmínkách otevřené studie. Bylo zařazeno 12 pacientů se schizofreniií s výraznou negativní symptomatologií, kteří byli dlouhodobě stabilizování na antipsychotické medikaci. Stimulační léčba rTMS byl definován lokalizací aplikace, intenzitou magnetické stimulace v % MP (110 % MP), frekvencí stimulace, trváním série pulzů, intervaly mezi sekvencemi a celkovým počtem aplikovaných stimulů. Během stimulační léčby rTMS došlo ke snížení závažnosti negativních schizofrenních příznaků, což je vyjádřeno statisticky významným poklesem mediánových skórů negativní subškály PANSS (o 32 %) a SANS (o 59 %). Kombinace vysoké frekvence (min. 10Hz), maximální intenzity stimulace a dostatečný počet stimulačních sezení jsou faktory, které určují účinnost rTMS v této indikaci. Augmentace antipsychotik vysokofrekvenční stimulací levého prefrontálního kortexu o celkovém počtu 15 stimulačních sekcí byla účinná ve snížení závažnosti negativních příznaků u pacientů se schizofrenií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.