Současné strategie zapojování překladů z anglicky psané poezie do české kultury

Autoři

KAMENICKÁ Renata

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Preklad a tlmočenie 7
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova translation; poetry; into Czech; paratext strategies
Popis Příspěvek se zabývá paratexty provázejícími překlady anglicky psané poezie do češtiny publikované v letech 2000 až 2005, s důrazem na strategie, pomocí nichž je konstruována jejich relevantnost pro českého čtenáře. V daném paratextovém souboru se poměrně jasně vydělila maximalizující paratextová strategie u překladů z americké poezie, v protikladu k paratextové strategii pohybující se v pásmu střídmosti (u překladů z poezie britské provenience). Příspěvek dále zpřehledňuje překladovou produkci v daném období oboru poezie z různých hledisek (nakladatel, překladatel, původce paratextů, typ publikace, datace zdrojového textu apod.).