Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie
Autoři

PŘIKRYL Radovan KAŠPÁREK Tomáš VENCLÍKOVÁ Simona USTOHAL Libor KUČEROVÁ Hana ČEŠKOVÁ Eva

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Schizophrenia Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova negative symptoms; rTMS; Schizophrenia; Therapy
Popis Do jednoduše zaslepené, randomizované studie bylo celkově zařazeno 22 nemocných se schizofrenií, u kterých v klinickém obraze dominovaly zejména negativní příznaky. Všichni nemocní byli léčeni antipsychotiky druhé generace na stabilizované denní dávce po dobu minimálně šesti týdnů před zařazením do studie. Generací náhodných čísel byli nemocní zařazeni do dvou stejných skupin po jedenácti nemocných, kteří byli léčeni buď skutečnou nebo placebovou rTMS. Neúčinnost stimulace v placebové skupině byla zajištěna polohou stimulační cívky, která v úhlu devadesáti stupňů k povrchu hlavy neumožňovala stimulaci mozkové kůry. Během léčby skutečnou rTMS došlo k výraznému snížení závažnosti negativních schizofrenních příznaků a to o 29% v případě negativní subškály PANSS a o 50% ve škále SANS. Obě tyto změny dosáhly statistické významnosti. Všichni zařazení nemocní absolvovali celou léčbu bez komplikací s výjimkou mírné bolesti hlavy u dvou nemocných. Také u nemocných léčených placebovou stimulací došlo ke snížení závažnosti negativních příznaků, ale pokles byl výrazně nižší než v případě skutečné rTMS. Intenzita negativních příznaků se snížila o 7% v případě negativní subškály PANSS a o 13% v případě škály SANS. Statistické významnosti potom dosáhla pouze změna ve škále SANS. Vzájemným srovnáním efektu skutečné a placebové stimulace vychází najevo, že skutečná rTMS statisticky významněji snižuje závažnost negativních příznaků oproti němé stimulaci. Závěrem lze konstatovat, že augmentace antipsychotik vysokofrekvenční stimulací levého prefrontálního kortexu o celkovém počtu 15 stimulačních sekcí byla účinná ve snížení závažnosti negativních příznaků u pacientů se schizofrenií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.