Religion and Education: Religious Formation versus Information about Religions

Název česky Náboženství a výchova: Náboženské formování versus informace o náboženstvích
Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Klinkhammer G.- Alberts W. (Eds.) Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova religion and education; world religions; academic study of religions
Popis Základní otázkou tématu náboženství a výchova je, zdali je tento vztah chápán buď jako náboženské formování nebo jako informace o náboženstvích. Takto by se ve zkratce dala shrnout podstata problému před kterým české základní a střední školství stále stojí, problému, který dosud nebyl pořádně otevřen odborné a veřejné diskusi. Náboženské formování je obsaženo ve výukovém předmětu nazvaném Náboženská výchova a jedná se v něm o výuku a výchovu žáků a studentů směrem k náboženství, tj. edukačním cílem je formovat náboženskou víru. Informace o náboženstvích by měla být obsažena ve výukovém předmětu nazvaném například Náboženství světa a jedná se v něm o výuku o náboženstvích světa, tj. edukačním cílem je informovat o rozmanitých podobách náboženské víry, dějinách církví, geografii náboženství atp. Bez výjimky by měl být tento předmět vyučován nikoliv náboženskými profesionály, ale profesionály na náboženství a měl by mít podobný statut jako např. základy filozofie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.