Cantilenae diversae pro distractione animi adhibendae descriptae anno 1745 - nova, parerga et paralipomena (20 Jahre nach). In honorem Ivan Poledňák

Název česky Cantilenae diversae - doplňky a nové poznatky
Autoři

ŠTĚDROŇ Miloš

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Musicologica olomucensia IX, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Cantilenae diversae
Popis Cantilena diversae - nová fakta a zjištění k prameni pozdně barokní hudby v Brně v tereziánské době
Související projekty: