Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum

Název česky Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Příspěvek k poznání pramenů prvního traktátu Summy recreatorum
Autoři

STEHLÍKOVÁ Dana

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova medieval medicine; medieval commentaries
Popis Při hledání pramenů Summy recreatorum bylo prověřeno několik vatikánských a erfurtských rukopisů s komentáři Petra Hispánského ke spisu Viaticus od Ibn Al-Gazzara a De diaetis universalibus a De diaetis particularibus Isaaca Iudaea. Přitom bylo zjištěno, že rukopis v Universitätsbibliothek Erfurt, Dep. Erf. CA. 4o 221 neobsahuje celý komentář k Viaticu a že rozdíly mezi verzí A (Dep. Erf. CA. 4o 212) a verzí B (Biblioteca apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1085) tohoto komentáře hovoří spíše pro dva různé autory, přičemž Petr Hispánský je autorem verze B, z níž se do Summy dostaly dvě otázky. Verze A pramenem Summy nebyla. Komentář k De diaetis universalibus ve vatikánském rukopisu Vat. Lat. 4455 a v erfurtském rukopisu Dep. Erf. CA. 4o 195 má značné mezery. Všechna lemmata Isaacova spisu (až na malé odchylky) obsahuje rukopis Dep. Erf. CA. 2o 172, který zjevně uchovává obsáhlejší verzi komentáře, než jaká je zapsána v madridském kodexu 1877. Tento kodex má zásadní význam pro poznání spisů lékaře Petra Hispánského.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.