Influence of ancient Greece on Czech-written literature of the 19th and 20th centuries

Název česky Vliv antického Řecka na česky psanou literaturu 19. a 20. století
Autoři

RADOVÁ Irena

Rok publikování 2009
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Antická kultura inspirovala literární tvorbu v evropských zemích odjakživa. Spisovatelé, básníci i dramatici nacházeli v řeckém a římském starověku nejen motivickou inspiraci pro vlastní tvorbu, ale i vzory pro umělecké formy a poetické postupy. Využívání a přepracovávání antiky však většinou nebylo náhodné, sloužilo nějakým způsobem estetice daného uměleckého směru a nezřídka dokonce neslo určitý politický význam. Sledování změn využívání antických témat v té které národní literatuře v průběhu její historie nám tak může přinést zajímavý pohled na její vývoj. Přednáška je stručnou exkurzí do česky psané literatury od doby národního obrození po současnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.