The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse)

Název česky Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
Autoři

OKÁČOVÁ Marie

Rok publikování 2005
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek pojednává o básnické sbírce Publilia Optatiana Porfyria, relativně málo známého pozdně antického autora figurální poezie. Optatianovo dílo je nejprve představeno v kontextu vývoje daného žánru od jeho počátků až do současnosti. Optatianovy figurální skladby jsou dále analyzovány jak z hlediska obsahu, tak zvláště po stránce formální. V neposlední řadě článek pojednává o Optatianově zacházení s jazykem jako systémem, a to na pozadí strukturalistické lingvistiky a sémiotiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.