Os lugares na viagem a noite antuniana

Název česky Místa na cestě do loboantunesovské noci
Autoři

ŠPÁNKOVÁ Silvie

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Études romanes de Brno
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Portuguese fiction ; narratology ; space ; lyrical novel
Popis Článek se zabývá kategorií prostoru v románu Nevcházej tak rychle do té temné noci Antónia Loba Antunese. Vzhledem k "žánrovému" údaji v titulu (báseň) se pokoušíme definovat faktory, které mají vliv na "básnickou" povahu díla (subjektivizace, mytické a archetypální motivy, básnický jazyk), a pokoušíme se doložit, jak tyto faktory ovlivňují tvorbu sugestivních obrazů domu a zahrady. Výsledky analýzy dokládají spřízněnost s teorií básnického vyprávění J.Y. Tadiéa: 1. Je zde důležitá vazba subjektu a prostoru, která vytváří protikladné obrazy prostoru blaženého a zlověstného. 2. Mytické a archetypální motivy zahrnují obraz rajské zahrady a domu s tajemstvím. 3. Básnický jazyk je založen především na užití metafory, přirovnání, personifikace a synestezie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.