Groteska? Moderní japonská společnost očima literatury

Autoři

KUBOVČÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2008
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se zamýšlí nad rolí jednotlivce a jeho pocitem odcizení v japonské společnosti dnešní doby na příkladu postav z knihy Natsuo Kirino Groteska.