Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se zaměřujeme se na precizaci dosavadních výsledků získaných dotazníkovým šetřením a na jejich další ověřovaní kvalitativní metodologii. Cílovou skupinou jsou třígenerační rodiny. Naše výzkumné nástroje pro práci s rodinami jsou tyto: skupinová a individuální administrace testu rodinného systému (FAST), skupinový a individuální rozhovor se všemi členy rodiny, časový snímek všedního a víkendového dne rodiny, časová osa učeni v různých fázích života a zúčastněné pozorovaní v rodinách. Účelem těchto kombinovaných výzkumných technik je získat detailní obraz mezigeneračního učeni a jeho podmínek ve sledovaných rodinách a vytvořit analytický příběh mezigeneračního učeni v rodině. Dále rozpracováváme tezi o tom, že míra kultury sdíleni (pevnost a sila vztahů) ovlivňuje učení v rodině a vice versa. Výzkumné otázky jsou zaměřeny na obsah a směr mezigeneračního učeni v rodině, kdo v rodině učí koho z hlediska tři generaci, jak je toto učeni přijímáno a za jakých podmínek učení v rodině probíhá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.