Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/09/0427
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
sociální učení, neformální vzdělávání, informální učení, rodina, děti, rodiče, prarodiče

Projekt se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, tedy jevům a procesům, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině. Jde o součást sociálního učení v situacích rodinného života, v interakcích a společných činnostech zúčastněných generací. Soustřeďuje se na neformální mezigenerační učení, tj. společnou účast dětí a rodičů (prarodičů) v programech neformálního vzdělávání, a na informální mezigenerační učení, tj. společné činnosti dětí a rodičů (prarodičů), jež si rodina organizuje sama. Hlavní výzkumnou otázkou projektu je "co a jak se děti, rodiče a prarodiče vzájemně učí a jaké k tomu mají příležitosti v podobě neformálního vzdělávání a informálního učení". Impulsem k této otázce jsou proměny současné české rodiny a nové modely rodinného chování, jež vyplývají z vnějších i vnitřních podmínek fungování rodin, jako je vyšší věk rodičů, nižší počty dětí, nesezdané soužití či narůstání počtu dvougeneračních rodin.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.