Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Evropská dimenze české a polské literatury
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Czech and the Polish literary contacts; objective and subjective relevant factors; European dimension; Georg Tectander’s Iter Persicum; St. Adalbert hagiography; medieval chronicles (Kosmas and Długosz); Bartoloměj Paporcký; česká a polská novelistika
Popis V článku se sleduje téma českých a polských literárních vazeb vzhledem k evropské dimenzi. V tomto kontextu je nejprve stanoven komplex relevantních objektivních a subjektivních faktorů (typu historické proměnlivosti hranic a společenské objednávky). Dále jsou charakterizována vybraná témata, žánry a texty, jako komeniologické téma, cestopis Iter Persicum, svatovojtěšská hagiografie,středověké kroniky (Kosmas and Długosz); vybrané aspekty díla Bartoloměje Paprockého; paralely mezi českou a polskou novelistikou. Přínos příspěvku tkví v sondách do tzv. 2. života zmíněných děl.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.