Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

BRIM Luboš DUFEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politologický časopis / Czech Journal of Political Science
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Political Representation; Individuals; Collectivities; Liberalism; Communitarianism; Conservatism; Radical democracy; Transnational Democracy
Popis Článek se zabývá otázkou kdo má být reprezentován v institucích moderní zastupitelské demokracie, a systematizuje možné odpovědi dle základních ideových proudů v politické teorii, jež tento problém tematizují. Výklad je následně kontextualizován v nedávných debatách o transnacionální demokracii, v nichž nabývá otázka politické reprezentace obzvláštní relevance. Text nejprve nastiňuje liberální teorii reprezentace, primárně definovanou individualistickým pojetím, ačkoliv v podmínkách moderního státu začleňuje i některé prvky skupinové reprezentace. Následně je pozornost věnována komunitaristické a konzervativní teorii reprezentace, která vychází z představy zastoupení společenských skupin jakožto morálně relevantních subjektů jež disponují svébytnými zájmy. Dále pokrývá radikální teorii reprezentace, která klade do popředí zejména témata skupinové diference a nutnosti uznat v oblasti politické reprezentace nároky znevýhodněných skupin. Text je završen zhodnocením předností a nedostatků jednotlivých přístupů ve vztahu k demokratickému zastoupení na transnacionální úrovni.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.