Informace o projektu
Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/04/0331
Období řešení
1/2004 - 1/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Nedemokratické hybridní a defektní systémy; postkomunistický areál; komparativní analýza

Smyslem projektu Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu je vypracování a publikování monografie, jež by odborné veřejnosti, zvláště pak akademickým sociálněvědním kruhům, a to v České republice i v zahraničí, nabídla popis a návrh typologie nedemokratických režimů, které se nově zformovaly v tzv. postkomunistickém prostoru. Konkrétně se jedná o příklady výskytu nedemokratických či semidemokratických režimů ve čtyřech areálech: východoevropském (Bělorusko), balkánském (Albánie, Srbsko), kavkazském (Ázerbajdžán, Gruzie) a středoasijském (Uzbekistán, Turkmenistán). V centru pozornosti projektu tedy stojí tradiční pojem "forma státu". A to ve smyslu identifikace klíčových systémových a strukturálních charakteristik nových nedemokratických modelů, které se vytvořily po pádu komunismu na konci 80. let 20. století v tzv. postkomunistickém prostoru. Řešení projektu předpokládá (1) popis fungování jednotlivých vybraných nedemokratických režimů, (2) jejich srovnání a (3) na bázi klasických teorií a typologií moderní politické vědy formulaci originální teorie postkomunistických nedemokratických systémů. Jako vhodný metodologický rámec tohoto záměru se jeví propojení systémové a komparativní metody.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.