Informace o projektu
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP503/12/0682
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Rtuť je přírodní prvek, vyskytující se běžně v životním prostředí v nejrůznějších chemických formách. V poslední době vlivem průmyslových aktivit jeho koncentrace ve vodách, ovzduší i v půdě vzrostla. Elementární a dvojmocná rtuť se váže na organickou složku půdy a ovlivňuje mikrobní komunity. Cílem projektu je studium role mikrobních komunit a jednotlivých kmenů bakterií a hub v akumulaci či transformaci rtuti a jejích sloučenin. Projekt je zaměřen na izolace a charakterizace půdních komunit i jednotlivých rezistentních kmenů, studium jejich schopností akumulovat/transformovat Hg sloučeniny, vlivu síry na tento proces a na studium schopností půdních mikroorganismů snižovat obsahy rtuti v půdě v laboratorních i polních podmínkách. Zdrojem mikroorganismů bude bývalá spalovna odpadu v Hradci Králové.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.