Informace o projektu
Studium distribuce steroidních látek ve složkách pevných environmentálních matric

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-20357S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Steroidní hormony jsou vylučovány lidmi i zvířaty. Výsledkem je kontaminace prostředí látkami z odpadů z lidských obydlí a z chovu zvířat. Estrogeny a syntetické steroidy mohou interagovat s endokrinním systémem a ovlivňovat reprodukci a vývoj exponovaných živých organismů. Distribuce sledovaných látek musí být popsána kvalitativně i kvantitativně, aby bylo možné posoudit riziko jejich retence v prostředí. Osud látek v prostředí lze popsat na základě studia rovnováh v jednoznačně definovaných systémech environmentálních matric. Hlavním cílem projektu je popis sorpce a desorpce estrogenů a syntetických steroidů na charakteristických složkách pevných environmentálních matric. Sorpce a distribuce estrogenů a syntetických steroidů mezi komplexními environmentálními fázemi, půdou, sedimenty a vodou je výsledkem interakcí s typickými složkami těchto matric. V projektu budou proto použity složky přímo izolované z pevných matric a složky modelové pro hodnocení jejich specifické role v procesech sorpce a desorpce. Výsledky budou použity pro popis osudu a transformace steroidů v prostředí.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.