Modernita v otaznících. Současná francouzská románová tvorba versus mýtus modernity

Kód projektu
KJB901640606
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Současný francouzský román, příběh, modernita, vyprávění, moderní literatura, moderní historie,moderní člověk; Nový román, vypravěč, autor, čtenář, Barthes, Toussaint,Darrieussecq,NDiaye,Guibert,Deville,Chevillard,Renaud Camus,Viel,Rambaud

Současná francouzská "post-novorománová" produkce, jíž mnozí vytýkají její "lehkost", nebo ji zastřešují pojmem "minimalismus", vykazuje znaky obrody, a to jak z hlediska vyprávěcích strategií, tak v oblasti tematické. Jestliže v prvním případě lze hovořit o hravosti, jež se zmocňuje vyprávěcí invence čerpající z modernistických vynálezů, druhé sféře dominují otázky, které si klade současný člověk tváří v tvář modernímu světu. Výzkum se bude pohybovat po dvou základních osách: naratologické a tematické. První z nich se pokusí zmapovat, jakým způsobem současná románová estetika nakládá s inovacemi modernistů a jak jich využívá pro potřeby určitého sdělení. Tematická část studie se soustředí na způsob, jakým jsou nahlíženy jednotlivé aspekty modernity. Přičemž hlavní důraz bude kladen na to, jak se současná románová tvorba vypořádává s některými výdobytky a produkty moderního člověka, moderní společnosti a moderních dějin.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.