Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře

Autoři

DYTRT Petr

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ročenka Kruhu moderních filologů
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.kmof.cz/docs/rocenka_23.pdf
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Postmodernism ; post-modernism ; Nouveau roman ; Tel Quel ; contemporary French Literature ; Jean-François Lyotard
Popis Se zvláštním přihlédnutím k francouzskému kontextu jsme se ve stručnosti pokusili nastínit základní charakteristiky literárního pole, které jsme časově vymezili obdobím, jemuž zpravidla říkáme „současná literatura“. V návaznosti na práce Jean-François Lyotarda jsme vymezili toto období pomocí paradigmatických změn, kterými Lyotard definuje postmoderní situaci. Literární pole tohoto období (poslední čtvrtina 20. stol.) vykazuje určité paralely s Lyotardovými pozorováními, což nám umožnilo charakterizovat některé popsané procesy jako postmoderní. Na základě těchto procesů jsme se pak pokusili formulovat typické rysy románové poetiky v postmoderní situaci. Jde přirozeně o nadmíru obecné kategorie, které je potřeba dále nuancovat a zkoumat v konkrétních případech, nicméně se domníváme, že tyto základní pojmy umožňující popsat období, které je stále ještě živé, a teoreticky konceptualizovat jevy vlastní románové literatuře po roce 1980, představují jistou metodologickou platformu pro další teoretické vhledy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.