Inovace metodologické přípravy v rámci navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika

Kód projektu
FRVS/2373/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit a zavést do kurikula studia navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika dva nové předměty týkající se metodologické přípravy, a to Kvalitativní výzkum a Kvantitativní výzkum. Zavedení těchto dvou předmětů je reakcí na nové trendy v sociálních a pedagogických vědách a představuje významnou inovaci náplně studia. Rozšíří metodologickou přípravu studentů oboru Pedagogika tak, aby nabytou metodologickou erudici byli schopni lépe využívat v kontextu činnosti rozmanitých vzdělávacích institucí. Postup prací při přípravě a realizaci dvou uvedených kurzů je plánován tak, aby bylo možno za součinnosti řešitele, spoluřešitele a studentů kurzu (motivovaných stipendii) zpracovat nová témata mj. s využitím rešerší, internetových zdrojů a multimediální podpory studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.