Současné drama v angličtině - komparativní perspektiva

Kód projektu
FRVS/1315/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zmapovat současné drama psané v anglickém jazyce a zkoumat je z komparativního pohledu. V rámci této jazykové oblasti se budeme soustředit nejen na hlavní proudy současné americké či britské dramatické tvorby, ale také na menšinové autory píšící v angličtině a u nás málo zkoumané autory např. jihoafrické, karibské, nigerijské či novozélandské. V jádru projektu jsou díla napsaná v době od 80. let minulého století a jejich komparativní reflexe, ve které se budeme zabývat rozborem dramatických textů např. z perspektivy vlivu přeměny společnosti (politické, ekonomické, náboženské, (multi)kulturní) a také vzájemného vlivu mainstreamové a menšinové tvorby. Součástí projektu je nákup knih a publikací. Výsledkem projektu bude semestrální kurz na magisterské úrovni (Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU), 2 přednášky na Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU a publikace článku.