Estetika v kontextu umění a věd o člověku (ES-SV)

Kód projektu
MUNI/A/1150/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Současná estetická bádání probíhají na interdisciplinární křižovatce kognitivních a humanitních věd a zároveň zasahují do laického společenského diskursu a umělecké praxe. Doktorandi budou vedeni k tomu, aby zvláště zkoumali otázky pojmosloví v metodologie estetiky a kulturních studií prostředky strukturalismu, sémantiky, analytické estetiky a fenomenologie v současném disciplinárním kontextu i v diachronně historickém hledisku (vývoj a historická zkušenost). Výsledky jejich bádání shrne studentská konference a odrazí se v publikačních výstupech týmu.

Publikace

Počet publikací: 61


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.