Podpora internacionalizace publikační činnosti 2015 - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kód projektu
ROZV/20/FF/KAA/2015
Období řešení
5/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Publikace

Počet publikací: 3