Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-13375S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
kulturní transfer; protektorát; transnacionalismus; recepce; nacistická kinematografie

Projekt se zaměří na výzkum filmové kultury v protektorátním období ve třech rovinách: v rovině filmové reprezentace a jejích institucí (cenzura, dramaturgické a produkční pozadí), filmové distribuce a uvádění a filmové recepce (včetně filmové kritiky) Tyto tři sféry filmové kultury budoou přitom sledovány z konkrétní perspektivy kullturního transferu: tedy z hlediska toho, do jaké míry a s jakým efektem docházelo ve sledovaném období k přenosu principů reprezentace (například přisvojení žánrových vzorců nacistických melodramat, ale v opačném směru také praktiky českých filmařů v německé společnosti Prag-Film), distribuce a uvádění filmů (prosazování kontrolovaného distribučního systému proti tradičním lokálním praktikám uvádění), divácké recepce a filmověkritické praxe (například míra přetrvávání dlouhodobě utvářených diváckých preferencí, nebo role filmové kritiky při diskurzivním vyjednávání mezi koncepty vnucené říšské kulturní politiky na jedné straně, a národně-obrannými ideály na straně druhé). Výzkum zdůrazní diachronní kulturně-historické souvislosti sledovaných procesů.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.