Škola PhD. studentů 2016 - Ústav románských jazyků a literatur

Kód projektu
ROZV/24/FF/PHDR/2018
Období řešení
3/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta