Informace o projektu
Kulturní výměna a originalita v dílech evropské architektury a výtvarného umění (Kulturní výměna)

Kód projektu
MUNI/A/1102/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Umělecká díla minulosti a současnosti jsou zakotvena v pletivu rozličných okolností, v nichž lze zjistit vztahy podobnosti, vzájemné tvůrčí výměny i originálního zpracování umělecké úlohy. Klasická slova Heinricha Wölfflina o „zdánlivé“ neuchopitelnosti jednotlivého uměleckého díla mohou být přitom pro nás výzvou k novému prozkoumávání konkrétních momentů přijímání či odmítání určitých uměleckých tradic, uměleckých charakteristik regionů či uměleckých druhů v různorodých epochách dějin umění i v rozličných uměleckých oborech.
Projekt specifického výzkumu na Semináři dějin umění je tradičně zaměřován na podporu studentů doktorského studia programu „Dějiny a teorie umění“ a vybraných studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“. Je určen především pro ty posluchače, kteří budou studovat v roce 2017 a budou se v tomto období připravovat na své závěrečné diplomové a dizertační práce. Pod odborným a badatelským vedením ze strany školitelů, kteří jsou rovněž do projektu zahrnuti, se činnost posluchačů zaměří na řešení aktuálních uměleckohistorických problémů v těchto oblastech: (a) pozdně antická obrazová tradice a raně křesťanské umění v Evropě /Ivan Foletti/; (b) renesanční a raně barokní umění v Čechách a na Moravě /Ondřej Jakubec/; (c) kulturní výměna a originalita v dějinách architektury doby secese a evropské moderny /Jiří Kroupa/; (d) literatura, ikonografie a výtvarné umění v moderní době /Radka Nokkala Miltová/. Při stanovení těchto doktorandských priorit je předpokládáno, že účast na projektu podstatně podpoří samostatnou badatelskou činnost posluchačů a přispěje k internacionálnímu rozměru jejich výzkumu. Do projektu je přitom zahrnuta nejen podpora zahraniční mobility studentů doktorského studia a zvýšení teoretických znalostí prostřednictvím nákupu uměleckohistorické odborné literatury, ale též prezentace výsledků formou přednášek a odborného setkání-konference.

Publikace

Počet publikací: 61


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.