Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III

Kód projektu
MUNI/B/1224/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Mezinárodní vědecká konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III, organizovaná Ústavem slavistiky, je určená pro studenty doktorských studijních programů v oborech slavistika, literární komparatistika, se zaměřením na slovanské literatury a jazyky.
Účast na konferencích, prezentace dosavadních výsledků své práce a následní publikace příspěvků představuje pro doktorandy důležitou součást studia, proto je organizace konference velmi důležitá. Konference znamená pro doktorandy možnost vystoupit, prezentovat výsledky své práce, nebát se zeptat své kolegy na jejich odborný názor, nebát se diskutovat o problémech. Konference je pro doktorandy příležitostí svůj příspěvek nejen prezentovat, ale i publikovat v postkonferenčním sborníku; samozřejmě také možností, jak získat kontakty na doktorandy působící v tuzemsku i v zahraničí.
Konferencí zejména pro doktorandy se na univerzitách v České republice organizuje velmi málo. Naše konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace si už v povědomí účastníků získala své jméno, svou tradici. Nejedná se přitom jen o účastníky z České republiky, ale i zahraničí. Konference měla vždy mezinárodní účast se stoupající tendencí, prvního ročníku konání konference se účastnili doktorandi z 5 evropských zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie), ve druhém ročníku to už byli doktorandi z 9 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Rusko, Srbsko, Německo). Doktorandi o nás vědí, chtěli by se účastnit i dalšího ročníku konání konference, proto by byla škoda, jestli by tato tradice zanikla. V příštím roce bychom organizovali třetí ročník. Výsledkem našeho bádání by byl opět recenzovaný postkonferenční sborník – soubor příspěvků doktorandů zaměřen na problematiku dialogu slovanských literatur. Konference pro studenty doktorského stupně studia, organizovaná Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, by se uskutečnila opět v září, před začátkem podzimního semestru. Do její organizace a přípravy postkonferenčního sborníku budou zapojeni doktorandi z Ústavu slavistiky.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.