Arkádie knížete Jana z Liechtensteina (1805-1812)

Kód projektu
MUNI/C/1669/2016
Období řešení
2/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://katzelsdorfskyzamecek.webnode.cz
Klíčová slova
arkádie, voluptuář, Lednicko-valtický areál, Adamov, Nové Zámky u Litovle, Koloděje, Eisenstadt, Liechtensteinové, kníže Jan I. Josef

Práce je zaměřena na prvních sedm let Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina po nástupu do čela primogenitury rodu. Pozornost je přitom věnována šlechtickému velkostatku (tj. otázce příjmů) a výstavbě voluptuárních objektů (tj. otázce výdajů a zároveň explicitní i implicitní reprezentaci rodu v době napoleonských válek), a to primárně na dnešních moravských panstvích. Nebude chybět ale ani komparace jednak s jinými šlechtickými sídly (park v Eisenstadtu), jednak s panstvími, náležejícími do vlastnictví knížecího rodu Liechtensteinů, ale nacházející se mimo vymezené studované území (panství Liechtenstein a Mödling v Rakousku, Koloděje u Prahy).
Cílem práce je zasadit stavební činnost knížete Jana I. Josefa z Liechtensteina do nadregionálního širšího celku.

Publikace

2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.