Ateismus ve střední a východní Evropě (Ateismus)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-11345S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Navzdory tomu, že střední a východní Evropa je často považována za výrazně sekularizovaný evropský region, neexistují téměř žádné současné studie o důsledcích sekularizace, ateismu a fenoménu bezvěrectví. Obecně platí, že mnohem menší pozornost byla věnována analýze tohoto tématu než studiu tradičních i moderních forem náboženství. A pokud již bylo zkoumáno, tak se badatelé povětšinou soustředili na výzkum historických a sociálních příčin poklesu religiozity v jednotlivých zemích, než na výzkum moderního charakteru bezvěrectví a sekularity. Projekt chce tuto mezeru zaplnit odlišným přístupem k otázce sekularizace: místo obvyklého "poklesu religiozity" se zaměřuje na „vzestup a podoby bezvěrectví" za použití nových interdisciplinárních a teoretických přístupů a vhodně kombinuje historiografické, sociologické antropologické metody výzkumu. Projekt tak poskytne nový postoj k diskusi o sekularizaci, nových formách ateismu a bezvěrectví, včetně nových poznatků o roli náboženství a sekularity v tomto regionu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.