Non-religion in the CEE region

Název česky "Non-religion" ve střední a východní Evropě
Autoři

VÁCLAVÍK David BUBÍK Tomáš REMEL Atko

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The chapter is devoted to a reflection and comparison of basic trends in the free-thinking and atheist movement in fourteen selected Central and Eastern European countries.
Související projekty: