Modulární distribuovaná robotická platforma

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/0970/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je připravit předmět zabývající se návrhem, vývojem a implementací elemantárních distribuovaných robotických platforem. V rámci projektu budou vyhledány a zpracovány informace o postupech výroby robotických platforem vhodných pro zařazení do výuky a na základě toho budou připraveny odpovídající výukové materiály. Výukové materiály předmětu budou validovány pomocí realizace prototypové distribuované robotické platformy.