Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV

Kód projektu
MUNI/B/1064/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Mezinárodní vědecká konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV organizovaná Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je určená pro studenty doktorských studijních programů v oborech slavistika a literární komparatistika se zaměřením na všechny slovanské literatury. Účast na konferencích, prezentace dosavadních výsledků vlastní práce a jejich následní publikace představuje pro doktorandy důležitou součást studia, proto je organizace konference velmi důležitá. Konference znamená pro doktorandy nejen možnost vystoupit a prezentovat výsledky své práce, ale také možnost diskutovat o problémech. Konference přináší doktorandům možnost příspěvek publikovat v předkonferenčním sborníku, samozřejmě také možnost získat kontakty na doktorandy působící v tuzemsku i v zahraničí. Konferencí zejména pro doktorandy se na univerzitách v České republice organizuje velmi málo. Naše konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace si už v povědomí účastníků získala své jméno, má svou tradici. Nejedná se přitom jen o účastníky z České republiky, ale i ze zahraničí. Konference měla vždy mezinárodní účast, prvního ročníku jejího konání se účastnili doktorandi z 5 evropských zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie), druhého ročníku doktorandi z 9 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Rusko, Srbsko, Německo), třetího ročníku se účastnili doktorandi z 5 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Srbsko a Slovinsko). Doktorandi o nás vědí, chtěli by se účastnit i dalšího ročníku konání konference, proto by byla škoda, jestli by tato tradice zanikla. V příštím roce bychom organizovali již čtvrtý ročník konference. Výsledkem našeho bádání by byl opět recenzovaný sborník publikovaný před konáním konference. Sborník bude zaměřen na problematiku dialogu slovanských literatur. Konference pro studenty doktorského stupně studia organizovaná Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, by se uskutečnila v listopadu 2018, do její organizace a přípravy předkonferenčního sborníku budou zapojeni studenti a doktorandi z Ústavu slavistiky.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.