Dialog za nepřátelskými řadami

Autoři

PILCH Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá propagandistickou funkcí jugoslávských partyzánských komiksů, konkrétně způsobem, jakým je čtenáři předáváno ideové poselství těchto děl. Partyzánský komiks jako autochtonní žánr jugoslávské komiksové produkce byl od svého vzniku vystavěn právě na předpokladu „péče a ochrany dědictví národněosvobozeneckého boje“, jehož hlavní hnací silou byla komunistická ideologie. Vycházíme z polyfunkčnosti zmíněného subžánru vojenského komiksu, v níž se kromě dosti oslabené funkce estetické silně projevuje umně skrytá persvazivní funkce prodchnutá silným ideologickým nábojem. Za viditelnou clonou dobrodružného příběhu se často skrývá ideologické poselství korelující s ideologií vládnoucích jugoslávských elit. To je dětskému čtenáři předáváno jak explicitně (nejčastěji formou předmluvy, doslovu, případně řečí vypravěče) tak implicitně prostřednictvím dialogů postav. Kombinace těchto faktorů tak vytváří nenásilný, leč často sugestivní dialog mezi ideologickou funkcí komiksu a čtenářem, již dnes odhalujeme snáze také proto, že její působení již není aktuální. Analýza takového prvku partyzánského komiksu je nutná k lepšímu pochopení tohoto fenoménu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.